شناکردن نوجوان سرگرمی ازدواج ثروتمند

شناکردن: نوجوان سرگرمی ازدواج ثروتمند پیرزن زندگی ترجمه سرگرمی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی علت اوج بودن قیمت آب‌های بسته‌بندی وارداتی

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی در مورد قیمت بالای آب‌های بسته‌بندی شده است وارداتی در قیاس با آب‌های ایرانی توضیح داد. 

علت اوج بودن قیمت آب‌های بسته‌بندی وارداتی

علت اوج بودن قیمت آب های بسته بندی وارداتی

عبارات مهم : خارجی

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی در مورد قیمت بالای آب های بسته بندی شده است وارداتی در قیاس با آب های ایرانی توضیح داد.

پیمان فروهر در گفت وگو با ایسنا در مورد علت اوج بودن قیمت آب های بسته بندی شده است وارداتی اظهار کرد: اوج بودن قیمت آبهای بسته بندی وارداتی چند علت متفاوت دارد که می توان به تعرفه ۵۵ درصدی واردات، هزینه انبارداری، ترخیص و سایر هزینه های مربوط به صادرات اشاره کرد.

علت اوج بودن قیمت آب‌های بسته‌بندی وارداتی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا آب های بسته بندی خارجی از لحاظ کیفی با تولیدات داخلی تفاوتی دارند گفت: بر اساس بررسی های انجام شده است آب های بسته بندی وارداتی از لحاظ کیفی هیچ تفاوتی با آب های معدنی و آشامیدنی تولید داخل ندارند و بر اساس آنالیز انجام شده است بسیار به محصولات داخلی شبیه هستند. حتی می توان به صراحت بیان کرد که گوارایی محصولات داخلی نسبت به محصولات خارجی زیاد است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی ادامه داد: بعضی تصور می کنند که به علت اوج بودن قیمت آب های بسته بندی شده است وارداتی از لحاظ کیفی تفاوت فاحشی بین این محصولات و تولیدات داخلی وجود دارد، در حالی که از نظر سلامت و کیفیت محصول چنین چیزی صحت ندارد و آنالیز آب آشامیدنی و معدنی بسته بندی شده است تولید داخل به آب بسته بندی وارداتی بسیار نزدیک است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی در مورد قیمت بالای آب‌های بسته‌بندی شده است وارداتی در قیاس با آب‌های ایرانی توضیح داد. 

فروهر با اشاره به اینکه آبهای بسته بندی وارداتی مراحل صادرات به عرصه های بین المللی را طی کرده اند و به بازار کشورهای متفاوت راه یافته اند خاطرنشان کرد: این محصولات به ترکیب برند، بسته بندی شیک و تکنولوژی مطلوب در تولید رسیده اند و به همین علت نیز به بازارهای متفاوت راه یافته اند و از قیمت تعریف شده است ای برخوردارند.

به گزارش ایسنا، چهار برند آب بسته بندی شاخص وارداتی در کشور عزیزمان ایران وجود دارد که قیمتی از هفت تا ۶۰ هزار تومان را در بازار به خود تخصیص داده شده است داده اند و به علت اوج بود این قیمت نسبت به آب های بسته بندی تولید داخل، این شائبه به وسیله مصرف کنندگان به وجود آمده که از لحاظ کیفی تفاوتی فاحشی بین محصولات خارجی و داخلی وجود دارد.

واژه های کلیدی: خارجی | محصولات | وارداتی | آب آشامیدنی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz